Category: Economy and finance

Economy and Finance

आर्थिक भूमिका प्रत्येक व्यक्तीला, कुटुंबाला, समाजाला आर्थिक प्रगतीची आस असते. कष्ट, धडपड, शोध, जोखीम, धोका पत्करून, अधिकाधिक क्रयशक्ती व साधने जमवण्याचा व उपभोग घेण्याचा  उद्योग माणसाची प्राचीन व मूलभूत प्रेरणा आहे. (त् ...

Close