Category: Environment

Environment

Environment

पर्यावरण व माणूस युरोप अमेरिकेतल्या "ग्रीन' चळवळीमुळे पर्यावरणाची महती जगभर पसरली, त्याबद्दल काही रास्त जाणीवा आणि काळजी देशाच्या आणि जगाच्या विषयपत्रिकेवर आल्या हे स्वागतार्ह आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग, हिमनद्यांचे क्षरण, कम ...

Close