Category: Infrastructure

Infrastructure

संरचना शहरी व ग्रामीण संरचना अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी कळीचा मुद्दा आहे. शेतीसाठी वीज, सिंचन, वाहतूक, रस्ते व खुली बाजारपेठ या गोष्टी तर शहरी-नागरी विभागांसाठी रस्ते, वीजर पाणी, कचरा-सांडपाणी व्यवस्था, औद्योगिक सोयी ...

Close