Category: Laws

Constitutional Law & Order

Constitutional Law & Order

कायदा सुव्यवस्था व राज्य घटना लिबरल म्हणजे खुली लोकशाहीसाठी समुचित कायदा-सुव्यवस्था कळीची बाब आहे. या बाबतीत खालील मुद्यांवर कार्यवाही आवश्यक आहे. निदान वर्षभरात न्याय प्रक्रिया पूर्ण होऊन निकाल लागणे अनिवार्य असावे. ...

Close