Category: Politics

Politics

"कल्याणकारी' राज्य जनतेवर राज्य करणे म्हणजे कायदा, सुव्यवस्था त्यासाठी घर घेणे ही पारंपरिक गोष्ट. युरोपात पहिल्या महायुद्धानंतर फेबियन समाजवादाने मूळ धरले. जनतेच्या कल्याणाचे काम सरकारने करायचे असते ही कल्पना दृढमूल झ ...

Close