Category: Technology

Science & Technology

Science & Technology

विज्ञान-तंत्रज्ञान लिबरल तत्वज्ञानात विज्ञान व तर्कनिष्ठता याचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे. किंबहुना या दोन्हीशिवाय लिबरल तत्वज्ञान/दृष्टिकोन ठेवणे अशक्य आहे. गेल्या दोन शतकात झालेली विज्ञानाची प्रचंड प्रगती, त्यामुळे आ ...

Close